Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του ιστορικού κέντρου της Αθηνας για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών της ενεργειακής απόδοσης και του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Αίτηση προαξιολόγησης

ΖΕΒ – Ζero Energy Building

Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 59, 176 71 Καλλιθέα

t.: 210 9400744

f.: 210 4828693

istorikokentro@zeb.gr